Nederlands Reglement

Kijk zeker eens naar ons algemeen reglement.
Wij vragen hier ook rekening mee te houden.
Bij het niet naleven kunnen wij u de toegang verbieden.


Deutsche Vorschriften 

Beachten Sie unbedingt unsere allgemeinen Regeln.
Auch dies bitten wir zu berücksichtigen.
Bei Nichteinhaltung können wir Ihnen den Zugang untersagen.

Réglementation française

N'oubliez pas de consulter nos règles générales.
Nous vous demandons également d'en tenir compte.
En cas de non-respect, nous pouvons vous en interdire l'accès.